Welkom

Werk aan je persoonlijke rendement

Het is inmiddels bekend dat voor wij voor 20% handelen vanuit ons bewustzijn, het denkvermogen en voor 80% uit ons onbewuste, de emoties. Deze zelfkennis betekent niet alleen je gebruiksaanwijzing kunnen lezen doch ook de functionaliteiten en toepassingen weten te hanteren.

De Bank voor Bewustzijn streeft naar een vergroting van zelfinzicht, zelfmanagement, sociaal bewustzijn en relatiemanagement zoals dat zich uit in diverse vormen van leiding geven (o.a. democratisch, inspirerend, gelijkwaardigheid, coachend, tempo aanjagend en autoritair).

 

“Ik geloof in de positieve evolutie van de mens………
door vergroting van zelfbewustzijn en zelfkennis"

Zelfbewustzijn ontstaat als we besef hebben van onze conflicten, van ons verdriet en van het verlangen daar vrij van te zijn, maar ook als we ons van onze vreugden bewust zijn en van ons verlangen daar meer van te hebben.

Het is ons karakter, onze aanleg, ons temperament, onze voldoening en onze frustraties, onze hoop en onze vrees. Het hele proces van ons denken is bewustzijn.

 

Het bewustzijn is een strijdtoneel van tegenstrijdige begeerten, een slagveld van conflicten, strijd, pijn en verdriet. Het is ook het verzet daartegen, dat wil zeggen het streven naar geluk, naar vrede, naar het goede, naar duurzame genegenheid.

 

Bewustzijn is het hele krachtveld van denken, begeerte, genegenheid, en aangekweekte deugden. Onze voornemens en onze beweegredenen, of die nu verborgen blijven of zichtbaar zijn, onze geheime verlangens, de sluwheid, de geslepenheid van ons denken, de duistere neigingen en aandriften in het diepst van ons hart (onze hartstochten), deugden, hebzucht dat alles is ons bewustzijn.

 

Dat geheel is de totaliteit van het bewustzijn: het is één groot proces van herinnering, oftewel van het verleden, dat het heden gebruikt als doorgang naar de toekomst. Bewustzijn is tijd en tijd in de zin van zowel uren waarop we wakker zijn als die waarop we slapen, de dag zowel als de nacht.

 

Bewustzijn oftewel opmerkzaam zijn zonder te oordelen of te vergelijken van: de bomen, de vogels, de wolken, de kinderen, je gewoonten, je reacties, je tradities, je patronen, je deugden, jouw manier van communiceren. En als je op die manier bewust kunt zijn, voortdurend oplet, luistert, zul je ontdekken dat je hele geest intens actief bezig is en alles zin en betekenis heeft.

Kortom: meer levensvreugde.

 

De meesten van ons beseffen er maar een klein stukje van en in dat kleine stukje speelt ons leven zich dan af, met veel lawaai van elkaar opzij duwen en elkaar de grond inboren en af en toe een beetje genegenheid en vriendschappelijkheid als toegift.

 

Van het grootste deel hebben we geen besef. Daarom onderscheiden we het bewuste en het onbewuste. De bewuste geest is met duizend-en- één dingen bezig, die bijna allemaal voortkomen uit eigenbelang, ons ego.

 

 

Kijk ook eens op de BLOG van de Bank voor Bewustzijn, kijk HIER voor de laatste bijdrage!

 

 

BvB op Twitter