Think Yellow

 

“Ontdekking van de regenboogbrug”

Te veel volwassenen brengen hun leven in donkere maatkostuums door, rijden in grijze auto’s over grijze wegen door een zwart-witte werkelijkheid van keuzen en beperkte mogelijkheden. Na de kleurloze, veel te grijze mentalitieit van het moderne tijdperk, waarin kleuren tot het kinderrijk beperkt blijven, is het heilzaam te vertoeven in het kleurenrijk van de regenboog.

 

De zeven kleuren van de regenboog symboliseren een alternatief voor ons zwart-witte bewustzijn en bieden ons een wereld met veel kansen. De regenboogbrug brengt de “verscheidenheid van licht” tot uitdrukking die tijdens haar ontwikkeling van bron naar manifestatie, van begin tot verwezenlijking, van intentie tot uitvoering, ontstaat.

 

De regenboog is altijd een teken van hoop geweest, een teken van harmonie en vrede , een verbinding tussen hemel en aarde. Het oversteken van de regenboogbrug is metafoor voor de ontwikkeling van het bewustzijn, van onbewust naar bewust, van zelfbehoud naar zelfkennis. Terugkeren hiernaar is het werken-aan-jezelf in een breder kader plaatsen, een kader dat een diepere betekenis aan onze individuele strijd geeft.

 

De zeven kleuren ervan symboliseren zeven trillingsmodaliteiten van het menselijk bestaan – energiecentra die in ieder van ons bestaan en zich bewegen langs onze as die door de verticale kern van ieder van ons loopt. Deze as bestaat als het ware uit zeven op elkaar volgende niveau’s en kenmerken de belangrijkste levensgebieden.

 

Niveau’s

Regenboogkleuren

Identiteit

Levensgebieden

7

Wit/Violet

Zelfkennis

Zingevend, bewustzijn, eenheid, universeel

6

Indigo

Zelfbespiegeling

Archetypen, beelden, dromen
Intuïtie, visioen, symbolen

5

Blauw

Zelfexpressie

De stem, resonantie, communicatie
Waarheid en leugen

4

Groen

Zelfacceptatie

 

Genegenheid, liefde, verdriet, intimiteit
Evenwicht, relaties, mededogen, toewijding
Balans tussen anima en animus

3

Geel

Zelfbepaling

 

Autonomie, autoriteit, individuatie, wilskracht
Eigenwaarde, schaamte
Pro-activiteit, macht

2

Oranje

Zelfvoldoening

 

Polariteit, dualiteit, schuldgevoel, schaduw
Beweging, verandering, creatie, gewaarwording
Behoeften, emotie, lust, verlangen, seksualiteit,

1

Rood

Zelfbehoud

 

Het lichaam, fundering, thuis, overleving
Wortels, aarden, voeding
Gezondheid, gezin, vertrouwen, bloei

 

Deze regenboogbrug kan ook de culturen van oost en west overspannen, daar deze van elkaar moeten leren. De schatten van het oosten brengen westerlingen een enorme spirituele rijkdom. Hebzucht en geweld domineren onze nieuwsberichten, angst en leegte kwellen ons, en een geestloze materialisme put de hulpbronnen van de wereld uit. Ik geloof dat het mogelijk is om zowel materiële overvloed als zingevende rijkdom te hebben.

 

De regenboog als symbool duikt over de hele wereld op. Bij de Hindoes schiep de godin Maya de wereld uit zeven sluiers met de kleuren van de regenboog. In Egypte waren het de zeven stola’s van Isis, in het christendom de zeven sluiers van Salomon, de Babyloniërs was het regenboogkleuren van de halsketting van Isjtar. Het Turkse woord voor regenboog betekent letterlijk brug.

BvB op Twitter