"Van flow naar cash flow..."

We weten allemaal hoe het voelt om zodanig op te gaan in je werk of iets anders dat we het niet horen dat iemand onze naam uitspreekt. Of we komen opeens tot de ontdekking dat het al uren later is. Wat we ook doen in een toestand van flow, werk waarvan je geniet, blokken voor een examen, een gedicht schrijven, niets leidt ons af. We presteren op ons best terwijl we leren, groeien en beter worden en ons toekomstige doel steeds dichter naderen. Het hebben van doelen, van een duidelijke richting in je leven, is een noodzakelijke voorwaarde om flow te bereiken. Doelen kunnen in de loop van de tijd veranderen, en doen dat ook, maar terwijl we bezig zijn moet er geen twijfel bestaan over het oogmerk van de activiteit.

 

Als we de waarde van een bedrijf willen bepalen, zullen wij geld als meeteenheid kiezen. Wij zullen de activa en de passiva, de winst en het verlies in een valuta ofwel euro’s berekenen. Voor een mens is de valuta echter niet geld, of een andere uiterlijke maatstaf, zoals roem, voorspoed of macht. De enige valuta voor de mens is GELUK. Geld en roem zijn ondergeschikt aan GELUK en hebben geen intrinsieke waarde.

 

Een bedrijf kan failliet gaan, maar ook een mens. Om solvabel te blijven moet een bedrijf winst maken, oftewel de inkomsten moeten hoger zijn dan de uitgaven. Als het over ons leven gaat, kan het constructief zijn om positieve ervaringen als inkomsten en negatieve ervaringen als uitgaven te beschouwen. Als er meer positieve ervaringen zijn dan negatieve, hebben we winst gemaakt, cashflow gegenereerd en is er sprake van gelukkig zijn.

 

Wanneer we in flow zijn versmelten directe en toekomstige winst met elkaar en voelen wij ons GELUKKIG en kunnen optimaal functioneren.

 

BvB op Twitter