Boekenkast 2015

Voor dit jaar weer een aantal bijzondere en of inspirerende boeken die ik een ieder van harte kan aanbevelen. Dit jaar veel variatie, boeken om door het jaar heen op te kauwen, vakantieboeken, een luisterboek voor onderweg en een paar crea- en lifestyleboeken. Ik wens u ook dit jaar weer heel veel leesplezier en hoop dat u er inspiratie in vindt.

"Doe aan mental fitness!"

 

 

 

gratisgeld 

Rutger Bregman - Gratis geld voor iedereen

ISBN: 9789082256307

Het probleem is niet dat we het niet goed hebben, het probleem is dat we niet weten hoe het beter kan. In deze tijd, met koopkracht als laatste ideaal, schetst historicus Rutger Bregman nieuwe vergezichten. Van een basisinkomen voor iedereen tot een werkweek van vijftien uur, van een wereld zonder grenzen tot een wereld zonder armoede het is tijd voor de terugkeer van de utopie. Laat je meenemen op een reis door de geschiedenis en maak kennis met ideeën die tegen de tijdgeest ingaan, dwars door de oude scheidslijn van links en rechts heen. Gratis geld voor iedereen is een overrompelend boek dat je wereldbeeld op zijn kop zet. Het is geschreven in de overtuiging dat de wereld niet wordt geregeerd door lobbyisten, zakenlui of politici zonder visie. De wereld wordt geregeerd door ideeën en de kracht van de verbeelding. Alles wat we nu beschaving noemen, is begonnen in de hoofden van wereldvreemde dromers. Zoals ook het einde van de slavernij en de democratie eens onmogelijk leken, zo kan ook in deze eeuw het utopische werkelijkheid worden.

Over de auteur Rutger Bregman (1988) studeerde geschiedenis aan de universiteiten van Utrecht en Los Angeles. In 2012 publiceerde hij Met de kennis van toen; een jaar later volgde het veelgeprezen De geschiedenis van de vooruitgang.

Lees hier de nieuwste artikelen van Rutger Bregman op decorrespondent.nl

 wina

Wina Born - Eten door de eeuwen heen

ISBN: 9789024645473

De auteur die o.a. met vele kookboeken een bijdrage leverde aan de ontwikkeling van het Nederlandse culinaire denken, schetst met deze uitgave een beeld van de Westerse voedingscultuur. Die voert haar vanuit het Neolithicum via de beschavingen in het Midden-Oosten naar Europa waar ze zich ontwikkelde tot wat ze nu is. Bevat een schematisch overzicht van de vorming van de westeuropese keuken.

 adbroere

Ad Broere - Een menselijke economie

ISBN: 9789059118782

Ad Broere laat op toegankelijke wijze zien wat de kern is van het financiële systeem waar we wereldwijd mee werken. Hij toont de kwetsbaarheid en (het gebrek aan) waarde van de financiële derivaten voor de maatschappij en hoe ontwrichtend het huidige financiële systeem werkt voor de reële economie. Ook wordt geschetst hoe de alternatieven eruit zien. Zeker onder druk van de huidige crisis, veroorzaakt door dat financiële systeem, wordt duidelijk dat het een kwestie van tijd is voordat er een ander financieel systeem komt. En dat andere systeem zal bijdragen aan de welvaart en het welzijn van de mensen.

Een Menselijke Economie is een toegankelijk en vlot leesbaar boek, geschreven voor allen die beter willen begrijpen wat de achtergrond is van wat er zich momenteel op het financieel-economische terrein afspeelt.

Lees hier de nieuwste artikelen van Ad Broere.

 wilderkse

Wil Derkse - Een levensregel voor beginners

ISBN: 9789020941845

Een levensregel voor beginners wil het benedictijnse leven vertalen naar vormen van samenleven en samenwerken buiten de muren van het klooster: een gezin, een school, een bedrijf, een orkest, een ziekenhuis. De benedictijnse spiritualiteit is hiervoor uitermate geschikt. Zij is eenvoudig, weinig spectaculair en down to earth. Ze sluit goed aan bij een spreuk uit de Zen-traditie: 'Voor de verlichting: hout hakken en water putten; na de verlichting hout hakken en water putten'.
In dit boek past Wil Derkse de monastieke geloften toe op het leven binnen organisaties en gaat in op benedictijns leiderschap (mensen stimuleren tot groei), benedictijns 'tijdsmanagement': de moeilijke kunst van het beginnen, de nog moeilijker kunst van het ophouden en de moeilijkste kunst van het vinden van de juiste houding tussen het beginnen en het ophouden, waardoor je het nooit meer 'druk' hebt.
'Een levensregel voor beginners' kan een bron zijn van levenselan, levensoriëntatie en levensstijl. Zeker voor wie in een positie van extra verantwoordelijkheid verkeert.

 bodyenmind

Jos Dolstra - Body & mind language

ISDN: 9789055992669

Onze lichaamstaal en lichaamshouding vertellen iets over onze levenshouding. Ze laten zien hoe we in het leven staan, wat ons model van de wereld is en vanuit welke karakterrol en overlevingsstrategie we het leven tegemoet treden.
Door verandering in onze lichaamshouding aan te brengen, kunnen we een verschuiving in het denken en voelen teweeg brengen, die kan leiden tot een ruimer model van de wereld, het loskomen van de beperkende karakterrol en het loslaten van de eens gekozen overlevingsstrategie.
De lichaamshouding is dus zowel de spiegel die onze levenshouding reflecteert als het middel dat we kunnen gebruiken om tot een andere levenshouding te komen.

Body & Mind Language geeft inzicht in de boodschappen die lichaamstaal en lichaamshouding ons geven en laat zien hoe het gehele bewegingsapparaat – waaronder de manier van ademhalen, spanningen en slapte in het lichaam, de manier waarop lichaamsdelen bewogen worden en de klank van iemands stem – weergeeft wat er aan informatie binnen ons ligt opgeslagen.
Het laat zien hoe de boodschappen van het lichaam gedecodeerd en geduid kunnen worden, waardoor ontdekt kan worden welke karakterrol, overtuigingen en beperkende gedachten iemand beïnvloeden, zowel in zijn houding als in het vrijelijk uiting geven aan de unieke persoon die hij of zij is.
Vervolgens geeft het handvatten en oefeningen om veranderingen in het bewegingsidioom aan te brengen, waardoor er vanuit het lichaam een verschuiving in het denken en het voelen teweeg kan worden gebracht, die ruimte biedt aan een ander model van de wereld en een andere manier van in het leven staan – een andere levenshouding.

 anselm Anselm Grün - Leven met hart en ziel

ISBN: 9789079956173

Een nieuw boek van de succesvolle schrijver en Benedictijn over geestelijk leven. Dit keer laat de schrijver zien hoe je het hele jaar door aanzetten kunt vinden om je geestelijk leven te verdiepen. Zo kun je in elke maand van het jaar inspelen op wat zich in de natuur afspeelt. Ook in de mens vinden steeds veranderingen zoals in de periode van de jeugd, adolescentie, middelbare leeftijd en ouderdom. Die hebben allemaal een betekenis. Maar ook de cycli van het kerkelijk jaar kunnen aanleiding zijn bepaalde facetten van je geloof tot uitdrukking te brengen. Waar het allemaal op neer komt, is authentiek te zijn, je eigen ritme te vinden en je open te stellen voor alles en iedereen. Een inspirerend boek. Gezien het succes van de andere boeken van de auteur kan gerekend worden op een ruime groep lezers, vooral die met een rooms-katholieke achtergrond. 

 robbie

Rob Vente - Moord in Feyenoordshirt

ISBN: 9789491354403

Rob Vente verricht als auteur een topprestatie. In 2 1/2 jaar tijd heeft hij vijf thrillers op zijn naam en in 2015 komt nummer 6 uit. En telkens heeft de ex-sportjournalist Feyenoord en de stad Rotterdam als decor genomen voor speurder Fred Groen, die in de uitgaven wordt geholpen door Bert Bindels een bevriende sportverslaggever. Met humor en spanning heeft Rob Vente in korte tijd een geweldige lezerskring opgebouwd en heeft hij al de bijnaam 'Rotterdamse Baantjer' gekregen.

 carla

Carla Meijsen - Lekker warm!

ISBN: 9789081795517

Lekker Warm! is de spontane reactie van velen bij de eerste aanblik van twijnend breiwerk. Het is ook de titel van het,langverwachte tweetalige boek (Nederlands/Engels) over twijnend breien van Carla Meijsen, dat zij schreef na gedegen onderzoek in Zweden, de bakermat van deze breitechniek en vanuit haar uitgebreide ervaring als docent en ontwerper. 
Twijnend breien is een minstens 400 jaar oude Scandinavische breitechniek met veel bijzondere eigenschappen en, decoratieve mogelijkheden. Voor de ervaren breier vormt het beslist een nieuwe uitdaging. Minder ervaren breiers kunnen zich deze techniek eigen maken dankzij de uitgebreide uitleg en vele foto's. 
Lekker Warm! bevat meer dan 30 ontwerpen van, polswarmers, wanten, mitaines, handschoenen, mutsen, sokken, beenwarmers, boot toppers en accessoires, gebaseerd op traditie met een moderne twist.

Klik hier voor de site van Carla Meijsen; The Dutch Knitters

 luisterboek

A.A. Milne - Het huis in het Poeh-Hoekje (Luisterboek, ook verkrijgbaar als boek)

ISBN: 9789054447672

In het Poeh-hoekje staat een huis, of in elk geval iets dat op een huis lijkt, gemaakt van takken en knoesten. Iejoor zou nergens anders willen wonen dan daar, in het halfdonkere stille hoekje van het Honderd-Bunder-Bos. Maar opeens is zijn huis weg! En het sneeuwt. Ook Uil is op een dag zijn huis kwijt, maar gelukkig helpt Poeh. De dieren, met Winnie de Poeh altijd voorop, beleven weer een heleboel vreemde en spannende avonturen.

 rupert

Rupert Sheldrake - Het zevende zintuig

ISBN: 9789021536705

Helderziendheid behoort tot de buitenzintuiglijke ervaringen, waarbij zaken worden gezien ongeacht hun ruimtelijke relatie tot de waarnemer. In dit boek ontvouwt de auteur de hypothese dat het menselijk bewustzijn zich uitstrekt tot buiten de grenzen van de hersenen, ongebonden aan tijd en plaats. Hij toont aan dat deze onverklaarbare vermogens ook in de dierenwereld wijdverbreid zijn. Zijn term 'zevende zintuig' refereert aan de idee dat telepathie tot een andere zintuiglijke categorie behoort dan de vijf bekende fysieke zintuigen en het zesde zintuig waar wetenschappers aanspraak op maken. Ter nadere adstructie levert hij een groot aantal maatstaven, anekdotes en ervaringen van anderen, waaraan zijn denkbeelden kunnen worden getoetst. Het vlot leesbare spirituele boek wordt besloten met drie appendices over participeren in het onderzoek, details van experimenten en enquetes en theorieen over het gezichtsvermogen, een noten-, namen- en zakenregister en een literatuuroverzicht. De bioloog Sheldrake is bekend geworden door zijn discutabele theorie over morfogenetische velden.

 lucas Lucas Slager en Peter Toonen - De twintig gezichten van de schepping

ISBN: 9789078070115

De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. Dat is ons geboorterecht. We hebben er alles voor gekregen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken.

Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.

De Maya’s leren ons dat de schepping twintig zonnezegels kent: de Twintig Gezichten van de Schepping. Ze zijn allemaal in ieder mens aanwezig. Ze liggen verscholen en wachten tot je ze wakker schudt en naar boven haalt. Ze leer je dat je niet beperkt bent maar oneindig kunt creëren, leren en groeien. Zo kom je tot bloei, word je schepper van je eigen leven, van je eigen universum. Neem je erfdeel op, gebruik heel je potentie en kom tot vervulling.

Je kunt uiteindelijk als een Zon je licht laten schijnen op je eigen pad en dat van anderen. Dat is een belangrijke boodschap die de Maya’s ons aanreiken, het pad naar 2012, onze evolutie als eigen creator en schepper.

 Helen Helen Toxopeus - Een @nder soort geld

ISBN: 9789062245314

Is een ander soort geld mogelijk, dat tot een eerlijker, effectiever en duurzamer samenleving leidt? Twee betrokken mensen met een totaal verschillende achtergrond raken in gesprek. Werelden botsen. De één is opgeleid als econoom en heeft net haar baan bij een bank opgezegd. De ander is verantwoordelijk voor de innovatieve handels- en geldsystemen die Social Trade Organisation (STRO) op verschillende plekken in de wereld test. De oud-bankier twijfelt of er alternatieven bestaan voor het huidige geld. Toch wint haar nieuwsgierigheid het van haar scepsis en ze verdiept zich in het werk van STRO. Haar wordt gevraagd tal van de gevestigde denkbeelden over geld en economie kritisch te overdenken. Dit boek verrast: speculatie als belangrijkste functie van geld; en hoe ict-innovaties het monopolie van banken veel fundamenteler bedreigen dan Bitcoin doet.

In een apart gedeelte van het boek beschrijft STRO directeur Henk van Arkel de actualiteit van het @ndere geld, dat STRO nu samen met haar partners in Europa neerzet. Dit gebeurt al in Bristol, Catalonië, Lombardije en op Sardinië. De realisatie van deze Social Trade Credit Circuits geschiedt met steun van de EU. Het is geld dat juist werkt tijdens een crisis!

Lees in dit boek hoe met uw hulp en de inzet van IT-innovaties ook in Nederland een alternatief kan worden gerealiseerd voor de doodlopende weg van de banken en financiële markten. Dit wordt een historische gebeurtenis. Want nooit waren er twee soorten geld tegelijk.

Een @nder soort geld is een boek voor iedereen, zonder vaktermen en moeilijk gedoe. De vorm van een gesprek maakt het zeer begrijpelijk. Het is voor eenieder die wil weten hoe het echt zit met de euro, de crisis en wat eraan gedaan kan worden. Het is een volkomen origineel geluid dat stoelt op in de praktijk geteste ideeën. Het is een boek geworden met een frisse blik op wat geld nu eigenlijk is, hoe het ‘werkt’ in ons voordeel èn in ons nadeel; en waarom een tweede munt handig is.

 kris Kris Verburgh - De Voedselzandloper

ISBN: 9789035140196

In De voedselzandloper bewijst arts Kris Verburgh dat gezond eten van groot belang is bij het jong houden van je lichaam en de preventie van ziektes. De voedselzandloper is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over voeding en het verouderingsproces. Nog nooit werd zo duidelijk uitgelegd dat wat we eten bepaalt hoe snel we verouderen. De voedselzandloper is niet alleen een boek dat vele diëten en voedingsmythes doorprikt, het is een nieuw model dat een alternatief biedt voor de verouderde schijf van vijf en de voedseldriehoek. Het laat zien wat gezonde voeding is, maar vooral ook hoe we ongezonde voeding kunnen vervangen door gezonde alternatieven. Het boek legt tevens uit hoe we het verouderingsproces kunnen afremmen. Dat dit gezonde eetpatroon bovendien leidt tot gewichtsverlies is een aangename bijwerking! 

 kimono Anita Yasuda - Traditional Kimono Silks

ISBN: 9780764326912

Dit boek is een inspirerende visuele tour van elegante stof ontwerpen met behulp van prachtige historische kimono overblijfselen uit de Japanse Showa periode (1926-1989). Meer dan 400 foto's en gedetailleerde bijschriften geven informatie over motief identificatie, de Japanse geschiedenis en culturele tradities. Het boek is opgebouwd rond favoriete Japanse motieven, waaronder kersenbloesems, pioenen, esdoorn bladeren, bamboescheuten, golven en wolken. Het zal een bron van ideeën en inspiratie voor verzamelaars, ontwerpers, quilters, en historici zijn. Het boek bevat een verklarende woordenlijst van gerelateerde termen, historie van de oude stoffen en een bibliografie.

 

BvB op Twitter