Boekenkast 2016

Voor 2016 weer een aantal bijzondere en of inspirerende boeken die ik een ieder van harte kan aanbevelen. Dit jaar weer veel variatie, boeken om door het jaar heen op te kauwen, vakantieboeken, een luisterboek voor onderweg en een paar crea- en lifestyleboeken. Ik wens u ook dit jaar weer heel veel leesplezier en hoop dat u er inspiratie in vindt.

TIP: Klik op de plaatjes en op de naam van de schrijver voor Extra informatie!

 

"Doe aan mental fitness!"

 

 

Godinnen in de ouder wordende vrouw

Auteur: Jean Shinoda Bolen

Paperback; ISBN: 978 90 563 7453 2

De meeste vrouwen vieren tegenwoordig hun vijftigste verjaardag met enthousiasme. Ze zien er nog jong uit en ze voelen zich jong. Velen van hen kunnen zich verheugen op een flink stuk 'derde leven' van goede kwaliteit. Toch is er ook onbehagen in die derde levensfase. In onze op jong-zijn georiënteerde samenleving kan een ouder wordende vrouw het idee krijgen onzichtbaar te worden - een non-entiteit. Daarnaast zal ze innerlijke veranderingen bemerken: verschuivingen in prioriteiten en interesses, gevoelens die nieuw voor haar zijn. Dr. Jean Shinoda Bolen, hoogleraar psychiatrie aan de universiteit van Californië, heeft Godinnen in de ouder wordende vrouw geschreven om vrouwen te helpen onderkennen en benoemen wat zich in hen roert. Ze beschrijft godinnenarchetypen die specifiek zijn voor de psyche van de ouder wordende vrouw. Daaronder bevinden zich ongewone en kleurrijke figuren, die in onze westerse cultuur grotendeels onbekend zijn. In elke vrouw schuilt een potentieel dat, eenmaal aangeboord, een bron kan zijn van spiritualiteit, wijsheid en mededogen. Zo kan de derde levensfase een tijd worden van persoonlijke rijping en integratie. Verre van een non-entiteit te worden kan een vrouw zich juist in deze periode ontwikkelen tot een authentieke en markante persoonlijkheid, die duidelijk in de wereld aanwezig is.

 

Heks -  een magische reis door de westerse spiritualiteit

Auteur: Susan Smit

Audioboek;  ISBN: 908 75 4001 9

Paperback;  ISBN: 978 90 488 0998 1

Toen Susan Smit haar debuut Heks uitbracht, werd hekserij nog gezien als hype. Nu, zeven jaar later, duurt de belangstelling voor de oude Europese natuurreligie voort en zijn magie, het vrouwelijke goddelijke en de kracht van de natuur populairder dan ooit. Susan Smit groeide in die jaren uit van 'nationale troetelheks' tot columniste en veelgevraagd spreekster die met een kritische blik en de nodige zelfspot haar licht over spirituele zaken laat schijnen.


Susan Smit herschreef haar bestseller en voegde er een nieuw voorwoord aan toe. Hierin gaat ze in op de verwantschap van de principes van magie met die van The Secret, beantwoordt ze vragen die haar vaak worden gesteld en overdenkt ze haar eigen ontwikkeling als heks.

  Horror in de Kuip

Auteur: Rob Vente

Paperback; ISBN: 978 94 913 5451 9

Fred Groen, de jongste rechercheur van het aloude Rotterdamse politiebureau Haagseveer, krijgt met een sinistere moord te maken. Een jonge vrouw gewurgd in haar woning. Hoofdverdachte is Bruce Wallace, Feyenoords sterspeler. In plaats van te voetballen in de cruciale wedstrijd om de landstitel tegen PSV dreigt hij in de cel te belanden. Rotterdam en Feyenoord in rep en roer. 'Horror in de Kuip' kopt een landelijke krant. Kort daarna is de beste vriendin van het slachtoffer spoorloos verdwenen. Een nieuw misdrijf? Zijn er drugs in het spel? Fred Groen moet vele obstakels nemen, voordat hij de mysterieuze affaire heeft opgelost. Evenals in de andere voetbalthrillers van Rob Vente heeft ook ’Horror in de Kuip’ de Maasstad als bruisend decor. 

 

Inwijding – priesters in Egypte

Auteur: Elisabeth Haich

Paperback; ISBN: 978 90 20246 36 0

Dit is de geestelijke autobiografie van Elisabeth Haich. Voorheen leidde zij samen met Selvarajan Yesudian yoga-scholen in Zürich en Ponte Tresa en ze heeft verschillende boeken op haar naam staan. Elisabeth begint haar verhaal met haar jeugd in Hongarije, een saaie tijd waarin ze zich eenzaam en onbegrepen voelt. Ze krijgt visioenen over haar incarnatie als dochter van een Egyptische farao. Daarover gaat het grootste deel van dit boek. Ze heeft slechts één wens: ingewijd te worden als priesteres. Door de hogepriester Ptah Hotep wordt ze dan onderwezen in de Egyptische geheime teer over wiskunde, astrologie, filosofie, kosmologie en piramidebouw. Het is een weg van veel beproevingen. Ze ondergaat een soort karaktertraining en ten slotte wordt haar weg van zelfrealisatie bekroond met de inwijding in een piramide. Inwijding geeft veel informatie over het denken en leven van de oude Egyptenaren en een goed beeld van de wetten van karma en reïncarnatie. Het boek gaat in op de diepere achtergronden van het menselijk lot. Voor spiritueel geïnteresseerde mensen is het een openbaring.

  HET KONINKRIJK

Auteur: Emmanuel Carrère

Paperback; ISBN: 978 90 854 2653 0

'Op een bepaald moment in mijn leven was ik een christen. Dat heeft zo'n drie jaar geduurd. Het is voorbij.

Afgedane zaak dus? Blijkbaar niet helemaal, want twintig jaar later voelde ik de behoefte om erop terug te komen. De wegen van het Nieuwe Testament die ik destijds als gelovige heb bewandeld, bewandel ik nu opnieuw - als romancier? Als historicus? 
Laten we zeggen: als onderzoeker.' 

In Het Koninkrijk vraagt Emmanuel Carrère zich af hoe een kleine Joodse sekte met volgelingen van een gekruisigde profeet kon uitgroeien tot een godsdienst die twee millennia later nog steeds door een kwart van de wereldbevolking wordt beleden. In Carrères wervelende verhaal zijn de apostel Paulus en de evangelist Lucas de protagonisten van een bijzonder avontuur vol kleurrijke figuren, die vanuit een ongedwongen, hedendaagse invalshoek worden belicht tegen de buitengewoon levendige achtergrond van de mediterrane wereld van de eerste eeuw.
Tegelijk vertelt de auteur over zijn eigen zoektocht naar een houvast. Vijfentwintig jaar geleden werd hij praktiserend katholiek in een poging om zijn leven op orde te krijgen, en drie jaar later viel hij van zijn geloof af. Fijnzinnig en kritisch, met respect en mededogen, verkent Carrère de betekenis van het christendom en staat hij stil bij het succes van verbijsterende principes als 'de laatsten zullen de eersten zijn' en 'bemin je vijanden'

  Warme handen, Estlandse wanten en Polswarmers

Auteurs: Carla Meijsen en Hilly van der Sluis

ISBN: 978 90 8179 550 0

Carla Meijsen en Hilly van der Sluis hebben door middel van literatuurstudie en twee studiereizen de breitradities uit Estland diepgaand onderzocht. Dit resulteerde in een groot enthousiasme en gedrevenheid om de Estlandse breitradities en –technieken toegankelijk te maken voor een breed publiek, zowel in Nederland als daarbuiten.

Estland is één van de rijkst gevulde schatkamers van traditionele breikunst in Europa. De prachtige motieven, bijzondere opzetten en decoratieve randjes zijn snoepgoed voor iedere breier en vormen een goede aanvulling op het breirepertoire van menig breier.

In het boek zijn patronen voor elf wanten en twee polswarmers opgenomen. Alle patronen zijn voorzien van duidelijke beschrijvingen en teltekeningen. De gebruikte specifiek Estlandse technieken worden uitvoerig beschreven en zijn voorzien van vele detailfoto’s. Laat je meevoeren in de Estlandse breiwereld, leer de technieken en brei mee met The Dutch Knitters!

 

Geld komt uit het niets De financiele goocheltrucs ontmaskerd

Auteur: Ad Broere 

Paperback ; ISBN : 978 90 8162 800 6

Ad Broere, econoom en auteur van Een Menselijke Economie en Ending the Global Casino? is meer dan dertig jaar werkzaam in respectievelijk de financiële-, opleidingen- en adviessector. Door zijn brede kennis en ervaring weet hij als geen ander de sterktes en zwaktes van het huidige financiële stelsel te verklaren. In Geld komt uit het 'niets' legt Broere op begrijpelijke en niet-academische wijze uit waarom het essentieel is voor de toekomst van aarde en mens om te breken met het huidige financiële stelsel en hij beschrijft mogelijkheden waarop we die toekomst veilig kunnen stellen.

  De geschiedenis van de vooruitgang

Auteur: Rutger Bregman

Paperback; ISBN: 978 90 234 7754 9

De geschiedenis van de vooruitgang nadert haar einde. Wij zijn rijker, gezonder en veiliger dan ooit, maar voelen ons steeds vaker tekortgedaan. Waar komt dat onbehagen vandaan? Waarom heeft de vooruitgang zijn beloftes niet ingelost? Op zoek naar antwoorden neemt de talentvolle historicus Rutger Bregman de lezer mee op een reis van de Oerknal tot nu, van het vlaggenschip van Columbus naar het laboratorium van Thomas Edison, van de oudste grotschilderingen naar de beursvloeren op Wall Street.
Het is een geschiedenis die iedereen aangaat en die veel zegt over de echte uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Bregman verweeft natuurkunde en archeologie, biologie en psychologie, filosofie en geschiedenis in één wervelend betoog. Hij vertelt het verhaal van het uitzonderlijke zoogdier de mens, die zich in zijn uithoek van het heelal vastklampt aan verhalen, maar nu aan het eind van zijn Latijn lijkt. De geschiedenis van de vooruitgang is een zoektocht naar een nieuw vooruitgangsgeloof in een tijdperk dat er maar niet in kan voorzien.

  Als Man Je Eigen Weg Vinden

Auteur: Anselm Grün

Hardcover ISBN: 978 90 599 5992 7

Wat betekent het om man te zijn in de 21ste eeuw? Veel mannen zijn onzeker over hun rol en over hun plaats in de samenleving. Voor hen beschrijft Anselm Grün achttien mannen uit de bijbel, eigenlijk archetypen. Zo zijn er Jakob - de vader, Mozes - de leider, Salomo - de minnaar en Simson - de krijger. Deze mannen zijn voorbeelden hoe je met je mannelijke energie in het leven kunt staan.

De eigen spiritualiteit van mannen is een thema in opkomst. De opkomst van de vrouwen in samenleving en kerk brengt ook mannen ertoe zich te bezinnen op hun eigen waarden en bronnen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de spirituele veelschrijver en Duitse monnik Grun er een boekje aan wijdt. Aan de hand van achttien bijbelse mannen uit Oude en Nieuwe Testament - die hij als verschillende archetypen beschouwt - beschrijft hij de verschillende aspecten van de mannelijke spiritualiteit. Zijn facit: mannelijke spiritualiteit wordt bepaald door de polen vechten en liefhebben, en elke man moet daarbinnen zijn eigen positie bepalen. Het materiaal is bijeengebracht uit een jarenlange ervaring in het bezinningswerk. De heldere schrijfstijl en de originele teksten zijn daarvan het gelukkige resultaat. Een inspirerend boek om zelf te lezen, in groepen te bespreken of voor bijbeluitleg en interpretatie.

 

Intuïtie als kompas - Leer Vertrouwen Op Je Innerlijk Weten 

Auteur: Penney Peirce 

Paperback ; ISBN : 978 90 696 3958 1

Elke dag gebruiken we onze intuïtie. Die helpt ons veelal onbewust bij het maken van keuzes. In Intuïtie als kompas laat Penney Peirce zien hoe je je intuïtie – net als elke andere vaardigheid – zelf kunt ontwikkelen.

Beter naar deze intuïtieve kennis luisteren bevordert het maken van de juiste keuzes en opent de weg naar meer creativiteit en spiritualiteit. Intuïtie als kompas is een praktische handleiding waarin gebruik wordt gemaakt van een intuïtiedagboek, tips, affirmaties en oefeningen.

Een eerdere versie van dit boek verscheen twaalf jaar geleden bij Kosmos, onder de titel De weg naar innerlijke wijsheid. Het thans aangeboden boek is een geheel nieuwe vertaling van de ‘new expanded edition’.

Penney Peirce, auteur, docent, counselor en trainer, is een pionier op het gebied van intuïtieve ontwikkeling. Zo traint ze al meer dan dertig jaar mensen uit het bedrijfsleven, wetenschappers, psychologen en iedereen die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van spiritualiteit. Voorjaar 2010 verscheen bij Altamira haar boek Verhoog je trillingsfrequentie.

  Een levensregel voor beginners - Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven

Auteur: Wil Derkse

Ebook

Paperback; ISBN 978 90 209 4184 5

Hardcover; ISBN: 978 90 209 7638 0

Een levensregel voor beginners wil het benedictijnse leven vertalen naar vormen van samenleven en samenwerken buiten de muren van het klooster: een gezin, een school, een bedrijf, een orkest, een ziekenhuis. De benedictijnse spiritualiteit is hiervoor uitermate geschikt. Zij is eenvoudig, weinig spectaculair en down to earth. Ze sluit goed aan bij een spreuk uit de Zen-traditie: 'Voor de verlichting: hout hakken en water putten; na de verlichting hout hakken en water putten'.
In dit boek past Wil Derkse de monastieke geloften toe op het leven binnen organisaties en gaat in op benedictijns leiderschap (mensen stimuleren tot groei), benedictijns 'tijdsmanagement': de moeilijke kunst van het beginnen, de nog moeilijker kunst van het ophouden en de moeilijkste kunst van het vinden van de juiste houding tussen het beginnen en het ophouden, waardoor je het nooit meer 'druk' hebt.
'Een levensregel voor beginners' kan een bron zijn van levenselan, levensoriëntatie en levensstijl. Zeker voor wie in een positie van extra verantwoordelijkheid verkeert. 

  Spiral Dynamics (Prof. Clare Graves)

Auteurs: Don Edward Beck  & Christopher C. Cowan

Hardcover; ISBN: 978 94 013 0141 1           

Spiral Dynamics houdt zich bezig met een belangrijke voorwaarde voor verandering bij mensen. Verandering bij mensen is slechts mogelijk is binnen bepaalde, persoonsgebonden kaders. Een belangrijk deel van die kaders wordt gegeven door de waarden van mensen. Spiral Dynamics is een model voor de ontwikkeling van waarden, gebaseerd op theorie van de Amerikaan Graves en door ons verder ontwikkeld. Spiral Dynamics Nederland is een onderdeel van Spiral Dynamics USA.

Memen en genen

Iedereen is bekend met genen, de biologische code-dragers in ons DNA. De bioloog Richard Dawkins heeft in zijn boek "De zelfzuchtige genen" de term memen geïntroduceerd om een soortgelijk verschijnsel in de wereld van gedachten en opvattingen te introduceren. Zoals genen van cel naar cel reizen, zichzelf vermenigvuldigen en ten grondslag liggen aan fysieke veranderingen, zo reizen memen van brein naar brein en infecteren ons met ideeën.

Memen zijn gedachtenstelsels die zichzelf verspreiden over de maatschappij. Ze zijn een paralelle levensvorm die bestaat in de psycho-sociale wereld, het terrein van opvattingen, overtuigingen en waarden. Ze springen als virussen van geest naar geest, door opvoeding, school, culturele instellingen, politieke toespraken en de massamedia. Memen die onstaan bij de melkboer om de hoek kunnen tegenwoordig wereldwijd verspreid worden via het internet.

 

BvB op Twitter