Boekenkast 2014

Boekenkast jaar 2014

 

"Doe aan mental fitness!"

 

 

 

 

Licht op schaduw

Auteur: Debbie Ford

Iedereen heeft een schaduwkant, eigenschappen waar we niet trots op (mogen) zijn en die we daarom liever verbergen. Hoe kunnen we ons daarvan bevrijden? Het blijkt dat je vaak negatieve oordelen velt over jezelf en anderen op punten die je zelf verborgen wilt houden. Denk aan jaloezie, schuld, lust en woede. Als je dat inziet, kun je jezelf bevrijden van angsten en vooroordelen. Daarmee komt een grote energie vrij, waarmee je je leven rijker en mooier kunt maken.

De auteur gaat in op het feit dat mensen telkens lijken te worden geprikkeld of uit hun evenwicht gebracht worden door hetzelfde soort dingen. Ze legt uit dat deze kwetsbare plekken duistere kanten van de persoonlijkheid vertegenwoordigen. Daarbij gaat het om aspecten van de persoonlijkheid die verdrongen zijn, maar die in feite een integraal onderdeel uitmaken van iemands karakter. Het boek is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de auteur als drugsverslaafde en op haar professionele ervaring als psychotherapeute. Aan de hand van voorbeelden uit haar praktijk, opdrachten en oefeningen legt ze de lezer uit hoe het mogelijk is persoonlijke schaduwzijden te accepteren en negatieve eigenschappen om te buigen in positieve kwaliteiten, om op deze wijze het persoonlijk potentieel ten volle te benutten. De vele voorbeelden en oefeningen maken het boek levendig en bruikbaar voor een breed publiek.

 

Zo had ik het nog nooit gezien

Auteur: Juriaan Kamp

Geld werkt pas voor iedereen als het renteloos is.
De toenemende vergrijzing is een zegen voor de samenleving.
Het is beter te leren leven met klimaatverandering dan haar proberen te voorkomen.
Videospelletjes zijn de redding van het onderwijs.
Deze inzichten zijn illustratief voor de frisse blik van Ode, het opinietijdschrift dat sinds 1995 vol optimisme naar de wereld kijkt. Niet omdat alles goed gaat, maar omdat er zoveel mogelijkheden voor vooruitgang zijn. Daarover gaan de verhalen in deze bloemlezing.

Met onder meer: Jurriaan Kamp over hoe democratie een prima idee is dat nog moet worden voltooid. Johan Schaberg over waarom een echte leider niet leidt, maar volgt. Tijn Touber over de beloften van het ‘zero point field’ dat alles en iedereen met elkaar verbindt. Eckhart Wintzen over een belasting op grondstoffen in plaats van arbeid. Marco Visscher over mobiele telefoons in Bangladesh.

 

De wet der resonantie

Auteur: Pierre Franckh

Wat als alles dat we ooit leerden niet waar was? Wat als het hart niet zomaar een bloedpompend orgaan was, maar een energiebron die frequenties uitzendt? Wat als het hart een elektrisch en magnetisch veld creëert dat niet alleen onze organen aanstuurt, maar ook onze hele omgeving? En wat als je die frequentie zou kunnen beïnvloeden? Zou je dan met je hart je leven kunnen sturen?

Met behulp van direct wetenschappelijk bewijs toont Pierre Franckh niet alleen wat de nieuwste inzichten zijn rondom het functioneren van het lichaam, de kwantumfysica en de moderne wiskunde.

In dit boek bewijst hij niet alleen dat de wet der resonantie in ons dagelijkse leven een overweldigende impact heeft. Franckh leert ons vooral hoe wij die nieuwe inzichten kunnen aanwenden om controle over ons leven te krijgen, op een manier die wij nooit voor mogelijk hadden gehouden.

 

Wie domme dingen doet wordt wijs - Inzichten voor spirituele groei

Auteur: Lisette Thooft

Eigen wijsheid is de enige ware wijsheid, is het motto van Lisette Thooft. En die wijsheid ontwikkel je vooral door je in het leven te storten en niet bang te zijn om fouten te maken. Om spiritueel te groeien moet je soms je hoofd stoten. Waarom heb je je lichaam broodnodig om een spiritueel mens te zijn? Hoe kan liefhebben tegelijkertijd vasthouden en loslaten zijn? Hoe doe je dat, je eigen schaduw omarmen? En waarom is geluk zo kwetsbaar? Thooft schrijft in Wie stomme dingen doet, wordt wijs openhartig over haar eigen pad door licht en schaduw, over de domme dingen die ze heeft gedaan om wijs te worden. Met anekdotes, sprookjes en verhalen toont ze haar spirituele inzichten en laat ze zien hoe je jezelf kunt openen voor de wijsheid van het leven.

 

De Kuipkiller

Auteur: Rob Vente

Een nieuwste detective van Rob Vente. Rechercheur Fred Groen wordt voor grote problemen gesteld. Hij dient twee moorden op te lossen, raadselachtige gifmoorden gepleegd bij de Kuip. Pas na vele obstakels te hebben genomen, krijgt de speurder uiteindelijk de Kuipkiller te pakken.

Net als bij ’Moord op de voetballer van het jaar’ en ’Feyemoord’ heeft ook Vente’s derde detective Rotterdam als bruisend decor. In ’De Kuipkiller’ worden spanning, humor en een verrassend plot samengebundeld tot een boeiend geheel.

'De Kuipkiller' is zó Rotterdams dat eenieder die wat met de grootste havenstad van Europa heeft of had, het boek ongetwijfeld met genoegen zal lezen', zegt de schrijver. 'Maar ook niet-Roterdammers zullen er ongetwijfeld veel plezier aan beleven. Het is immers in meer dan één opzicht een móórdboek.'

 

Storm voor de stilteGesprekken met de mensheid 

Auteur: Neale Donald Walsch

Omdat we aan het begin van een nieuw tijdperk staan, is een nieuwe denkwijze nodig. Het geheim is het leven te bezien vanuit het gezichtspunt van de ziel. In het eerste deel van de trilogie Gesprekken met de mensheid legt Walsch aan de hand van 28 gesprekken uit hoe dat te bereiken. Lezers kunnen actief deelnemen aan het gesprek door hun gedachten te delen op de bijbehorende website. Dat wordt de basis voor het derde boek van de trilogie: Our collective dream: A new cultural story for humanity.

 

De weg van de liefdeover spiritualiteit en relaties

Auteur: Anselm Grün

Wat voedt de liefde? Hoe kunnen relaties ook in het dagelijkse leven putten uit de bron van de liefde? Spiritualiteit kan een weg tot deze bron wijzen. Maar er is niet een bepaalde 'methode' die het welslagen van de liefde tussen man en vrouw en de liefde tussen vrienden garandeert. Spiritualiteit is geen recept met een vastgestelde werking. En ook geen vrome mantel die de conflicten van het dagelijkse leven bedekt. Het verhult niets. Veeleer wijst het een weg, een realistische weg. Hoe kunnen wij omgaan met ons verlangen naar geslaagde relaties? Spiritualiteit relativeert onze krampachtige inspanningen voor geslaagde relaties. Ze wil ons ontlasten van de overspannen verwachtingen die we van onszelf en onze relaties hebben. En tegelijk toont ze ons een fundament voor ons leven; een fundament waarop we ook vol vertrouwen onze relaties kunnen bouwen, vertrouwend op Gods zegen.

Met talrijke rituelen en oefeningen. Anselm Grün:
Klaagzangen over de relatieloosheid van de moderne mens brengt ons niet verder. We hebben meer aan concrete hulpmiddelen om relatievaardigheid aan te leren. Nogmaals: er bestaan geen snelle trucjes om te leren hoe je relaties kunt aangaan en in stand houden. Moraliserende eisen stimuleren een relatie in ieder geval niet. We moeten een behoedzame oefenweg afleggen. Die oefenweg begint bij de relatie met mezelf en vervolgens met de dingen, met God en ten slotte met een partner.

 

Ordelijke chaosHet principe van de mandala

Auteur: Chögyam Trungpa

De boeddhistische mandala is de symbolische afbeelding vna onze geest, en is zowel een weergave van onze emoties en verwarringen als van onze verlichting. Chaos en orde zijn de verschijningsvormen van één en dezelfde realiteit. Scherpzinnig en vol humor weet Chögyam Trungpa dit web van tegenstellingen - verwarring en verlichting, chaos en orde, pijn en plezier - te ontrafelen. Zo laat hij zien hoe wij ons uit de greep van onze emotionele verwarring kunnen bevrijden. Chögyam Trungpa was ongetwijfeld de meest creatieve Tibetaans boeddhistische leraar die in het westen heest lesgegeven. Verschillende van zijn boeken werden in het Nederlands gepubliceerd en werden vele malen herdrukt.

 

POEH en de Filosofen

Auteur: John Tyerman Williams

In dit geestige en charmante werkje stelt John Tyerinan Williams zich ten doel aan te tonen dat de gehele westerse filosofie - van de kosmologie uit het oude Griekenland tot het existentialisme in onze tijd - is terug te vinden in Winnie-de-Poeh en Het huis in het Poeh-hoekje.

De schrijver laat zien hoe de Grote Beer de diepste gedachten van de grote denkers van Plato en Anaximander tot Hume, Kant en Heidegger verklaart en verheldert.
Door ons te wijzen op Nietzsches leerstelling van de Grote Wederkeer werpt Williarms nieuw licht op Poehs achtervolging van de Woezel in kringen - om maar niet te spreken van het empirische onderzoek van een pot honing, tot op de bodem toe.

Deze onderhoudende en leerzame speurtocht door tot nu toe niet eerder in kaart gebrachte gebieden van de wereld van Poeh zal, zowel voor alle liefhebbers van de Grote Beer als voor hen die de filosofie bestuderen, een waar genot en een openbaring zijn.

Zelfs Poehs vurigste bewonderaars hebben kennelijk tot
nu toe zijn kosmische betekenis onderschat; dit boek zal echter voor eens en altijd bevestigen wat velen allang vermoedden:

Poeh is een Beer met een Enorm Verstand.

 

De Cirkel

Auteur: Dave Eggers

ALLES WAT GEBEURT MOET OPENBAAR ZIJN

Mae Holland kan haar geluk niet op als ze wordt aangenomen bij de Cirkel, het machtigste internetbedrijf ter wereld. De persoonlijke e-mails van de gebruikers, hun sociale media, betalingsverkeer en aankopen zijn met elkaar verbonden door een universeel besturingsprogramma. Het resultaat: iedereen heeft slechts één online identiteit. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin is aangebroken.

PRIVACY IS DIEFSTAL

Mae laat zich meeslepen door de energie van het bedrijf, de groepsactiviteiten en de feestjes, de oneindige mogelijkheden – zelfs als ze het leven buiten de campus langzaam uit het oog verliest, een ontmoeting met een collega haar in verwarring brengt, en haar bijdrage aan de Cirkel steeds meer openbaar wordt.

GEHEIMEN ZIJN LEUGENS

De Cirkel is een intelligente, geestige en spannende roman die vragen oproept over ons geheugen, onze geschiedenis, privacy, democratie en de grenzen aan onze kennis van de wereld

 

13 manen werkboek Leer leven volgens de oude Maya kalender

Auteur: Nicole E. Zonderhuis

Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een 'Maya horoscoop' van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Je leert om de Wavespell te besurfen en ontdekt het geheim van het 'TIJD hebben'.

Het 13 Manen Werkboek geeft heldere uitleg, gecombineerd met persoonlijke ervaringen, oude Maya mythen en een fabel over de 13 Totemdieren.

 

Het verhaal gaat

Auteur: Nico ter Linden

Met deel zes van Het verhaal gaat... voltooit Nico ter Linden zijn magnum opus: de hervertelling van de bijbelse verhalen, doorweven met de broodnodige uitleg. In dit laatste deel keert Ter Linden terug naar het Nieuwe Testament. Eerst vertelt hij de verhalen van Lucas zoals deze die neerschreef in zijn evangelie en in het daaropvolgende boek Handelingen. 
Daarna komt de auteur bij het evangelie van Johannes en het fascinerende boek waarmee de bijbel besluit: Openbaring. Dit is bij uitstek een geschrift dat om uitleg vraagt. Opnieuw slaagt Ter Linden erin de bijbel dichtbij te brengen en de verhalen te laten spreken.

 

BvB op Twitter