Werkwijze

Alle trajecten op gebied van carriere- of business–coaching en groepsontwikkeling zijn maatwerk, toegespitst op de behoefte, vakgebied, werkveld en de organisatie van de klant. 

Na de intake wordt een programma opgesteld waarin aan één of meer competenties op het gebied van zelfinzicht, zelfmanagement, sociaal bewustzijn of relatiemanagement gewerkt gaat worden. Dit betekent een keuze uit:

Zelfinzicht:

 • Zelfbewustzijn (emoties en zelfbeheersing)
 • Zelfevaluatie (sterke punten, eigen beperkingen en belemmerende overtuigingen)
 • Zelfvertrouwen (eigen waarde en talenten)

2. Zelfmanagement:

 • Emoties en invloed op omgeving
 • Transparantie (eerlijkheid en integriteit)
 • Presteren, motiveren en zelf verbeteren
 • Initiatief nemen
 • Optimisme en souplesse t.a.v. problemen overwinnen

3. Sociaal bewustzijn:

 • Inlevingsvermogen (door gevoel voor anderen en gezichtspunt van anderen)
 • Gevoel voor organisatie (interne verhoudingen, besluitvormingsproces, politieke krachtenvelden)
 • Onderkennen en tegemoetkomen aan de behoeften van stakeholders

4. Relatiemanagement:

 • Democratisch en invloed (gezag)/ Autoritair (macht)
 • Gelijkwaardig en werken in een team
 • Begeleidend leidinggeven
 • Tempo aanjagend
 • Opbouwen en onderhouden van netwerken

Voorts kan gewerkt worden met:

De dagelijkse praktijk is steeds uitgangspunt en de actualiteit staat centraal. Wij verzoeken onze klant dan ook om voor elke sessie minimaal twee beschreven (lastige) praktijkgevallen mee te nemen. Hierbij gaat het om een gedetailleerde beschrijving van de situatie. Mogelijke oplossingen zullen tijdens en na de sessies nader uitgewerkt worden.

De één op één situatie van coaching staat garant voor intensieve sessies. Deze zijn veelal heel indringend. Wij maken gebruik van een grote variëteit aan werkvormen en stijlen,, die voor de coachee zowel een voorbeeld als oefenmogelijkheid kunnen zijn.

In een sfeer van onderling respect en vertrouwen wordt gewerkt met korte inleidingen, presentaties, oefeningen en opdrachten, simulaties (mogelijk met video-opnames en feedback), discussies, vragenlijsten en demonstratie videofilms.

BvB op Twitter