Wist u dat? (23)

“Out-of-the-box denken zoiets is als sprookjes?”

Sprookjes nemen een bijzondere plaats in binnen ons Westers cultureel erfgoed. Gedurende generaties werden ze mondeling overgeleverd en pas later te boek gesteld. Sprookjes blijken zeer goed bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Als rasecht heldenverhaal bieden ze ons een fantastische vertelling over de ontsnapping aan een groot gevaar, de mogelijkheden van herstel na diepe wanhoop en vooral troost en de geruststelling dat zelfs het meest wrede lot kiemen van iets krachtigs en moois in zich draagt.

Sprookjes zijn eveneens een ideaal startpunt voor het (her)overwegen van bedrijfscultuur, menselijke verhoudingen en organisatieverandering. We kunnen ze lezen als een ontwikkelingsverhaal. Vele sprookjes geven in fantasievorm het proces van de menselijke- en groepsontwikkeling weer. Ze geven ons de mogelijkheid deze thema's te benaderen vanuit meerdere invalshoeken. Voorts is er de dialoog tussen de verschillende leden van een groep en culturen vergezeld gaande van een rijke beeldtaal, fascinerend en begrijpelijk voor menigeen. Het zijn bronnen van inzicht en helderheid.

 

Sprookjes geven aan het proces van vallen en opstaan, van wat mensen willen bereiken, van lessen die we kunnen leren door de ervaring van relaties en vriendschappen en de uitdagingen en kansen die ons wachten. Dit biedt een vruchtbare bodem waarop je al je plannen kunt laten groeien en bloeien. Op geestelijk niveau vindt er creativiteit plaats door een veelheid aan ideeën.

Sprookjes bieden de mogelijkheid om vanuit de chaos binnen ons denken tot het ontstaan van iets nieuws te komen. Wanneer wij kijken naar vermogens van een kind en die van organisaties dan lopen er een hoeveelheid aan processen synchroon van waaruit wij in ons dagelijks leven pragmatisch mee om kunnen gaan. De tegenwoordige veelvuldig gebruikte term “out of the box denken” vereist een naïviteit, ontvankelijkheid, verwondering, openheid en plezier van een kind. Alles is nog open en mogelijk. Het is het allereerste begin van een onderzoek. Nieuwsgierigheid zorgt voor de prikkel om hieraan te beginnen.

Sprookjes zijn net pleisterplaatsen op de weg van ons arbeidzame leven. Denk aan de toekomst, niet alleen voor jezelf, maar ook van anderen en gebruik sprookjes hiervoor.

 "Think yellow en laat de zon schijnen.

Fijne Paasdagen”

 Lees meer over de Paashaas

BvB op Twitter